Els colors de la llum - Montserrat José

+ Munich, Salzburg, Innsbruck