Els colors de la llum - Montserrat José

+ En blanc i negre